آغاز  نمايشگاه جلوه هاي سمپاد

 

 

 


 

 

جلسه ديدار اوليا با دبيران جلسه ديدار انجمن اوليا با اعضاي شوراي شهر رشت

 

 

گروه تئاتر مركز  شوراي دانش آموزي  عيد قربان و غدير


                          

  هفته نامه به زاد - شماره 1

 

  هفته نامه به زاد - شماره 2

 


 


 

 

گزارش تصويري از جشن عاطفه ها 

 


 

 

 ساعت آفتابي

 


 

 

آزمون ارزشيابي آغارين 

 


 

آغاز سال تحصيلي

 

 


 

 نمونه سوالات المپياد نوبت مهر

 

 

آدرس : رشت، فلكه انتظام، به سمت جاده جيرده، مجتمع آموزشي ميرزا كوچك خان رشت
تلفن : 01323422471
آدرس رايانامه : school b-sampadrasht ir